Skip to content

Direct contact of een overlijden melden? 06 - 244 77 012

Direct contact of een overlijden melden?
06 - 244 77 012

Privacyverklaring

Dolinda Leliveld | Uitvaartbegeleiding & Advies

In deze privacyverklaring informeer ik je graag over de manier waarop Dolinda Leliveld Uitvaartbegeleiding & Advies persoonsgegevens verwerkt en voor welke doeleinden. Ook leg ik je uit wat jou rechten zijn ten aanzien van de persoonsgegevens die ik heb ontvangen. Het betreft hier persoonsgegevens die ontvangen zijn of die ik nog ga ontvangen betreft het verzorgen van een uitvaart door Dolinda Leliveld Uitvaartbegeleiding & Advies.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij Dolinda Leliveld Uitvaartbegeleiding & Advies houd ik de gegevens bij die iets vertellen over jou of gegevens die een ander in verband kan brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met mij als ik een uitvaart ga verzorgen of als ik in het verleden (1-12-2017 tot 1-7-2019) een uitvaart voor je heb mogen verzorgen onder de bedrijfsnaam: Ilya-uitvaartzorg Druten-Elst-Nijmegen- DenBosch.

Dolinda Leliveld Uitvaartbegeleiding & Advies verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verzameld zijn.

De categorieën die Dolinda Leliveld Uitvaartbegeleiding & Advies o.a. verwerkt zijn:

 • Persoonlijke gegevens van overledene zoals naam, geslacht, adres, geboortedatum en sterfdatum
 • Persoonsgegevens van een overledene vallen niet onder de wetgeving.
 • Persoonsgegevens van nabestaanden (meerdere mogelijk) zoals naam, adres, telefoonnummer, bankgegevens, e-mailadres, maar ook een levensverhaal van de overledene, een sfeerimpressie van de dag van de uitvaart en rouwdrukwerk
 • Derden: Dolinda Leliveld Uitvaartbegeleiding & Advies moet noodzakelijk persoonsgegevens delen met derden om een uitvaart te verzorgen zoals eigenaren of beheerders van een begraafplaats en/of crematorium, leveranciers van rouwvervoer, de bloemist, drukkerijen, kisten leveranciers en opslagdepot, steenhouwers etc. Zij ontvangen alleen het hoog noodzakelijke en dienen hier zorgvuldig mee om te gaan conform eigen privacyverklaring.

Van wie bewaart Dolinda Leliveld Uitvaarbegeleiding & Advies persoonsgegevens?

In principe beschik ik over de persoonsgegevens van iedereen die (in)direct contact heeft (gehad) met mij. Ik maak binnen de organisatie een onderscheid tussen verschillende groepen:

 1. Oude relaties uitvaart
 2. Nieuwe relaties uitvaart
 3. Leveranciers
 4. Relaties in offerte stadium (nog geen klant)

Waarvoor gebruikt Dolinda Leliveld Uitvaarbegeleiding & Advies persoonsgegevens?

Dolinda Leliveld Uitvaartbegeleiding & Advies verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Voor alle relaties geldt, dat ik de door de relaties ingevulde gegevens uitsluitend gebruik ten behoeve van zijn/haar uitvaart en daarnaast voor communicatie-uitingen en wervingsacties. Als je hier niet mee akkoord gaat, stuur dan een niet akkoord mail. Indien ik deze niet ontvangen heb, geef je mij door ondertekening van de privacy verklaring, toestemming om je te benaderen met informatie over uitvaarten. Je kunt dit uiteraard altijd aanpassen. Stuur een mail naar dolinda@dolindaleliveld.nl.

Ik garandeer je dat ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omga met je gegevens. Dolinda Leliveld Uitvaartbegeleiding & Advies is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade (zoals bijvoorbeeld identiteitsfraude).

Wat bewaar ik van je als ik je toestemming daarvoor heb!

 • Namen
 • Adres
 • E-mailadres
 • Polissen
 • Rouwkaarten
 • Financiële gegevens (geen inlogcode)
 • Levensverhalen
 • Getekende documenten (aanvraag begraven of crematie)
 • Aangifte overlijden
 • Art. 8
 • Factuur
 • Kopie ID of paspoort
 • Foto’s (voor drukwerk alsmede een fotoimpressie)
 • Bevestigingen van afspraken
 • Offerte
 • Algemene informatie
 • Sfeerimpressie van de uitvaartdag
 • Uittreksel uit een overlijdensakte
 • Facturen leveranciers
 • Noodzakelijke gegevens voor accountant (verzonden via beveiligde mail)
 • Ik maak gebruik van WeTransfer of Dropbox voor het versturen van foto’s en muziek betreffende de uitvaart

Hoe lang bewaart Dolinda Leliveld Uitvaarbegeleiding & Advies de persoonsgegevens?

Dolinda Leliveld Uitvaartbegeleiding & Advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Met wie deelt Dolinda Leliveld Uitvaarbegeleiding & Advies de persoonsgegevens?

Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houd ik mij natuurlijk aan. In principe deel ik je gegevens niet met anderen. Dat doe ik alleen als er een goede reden voor is of als ik hiertoe verplicht ben. Denk hierbij aan mijn samenwerkingspartners uit de branche, die mij vervangen indien nodig. Zij hebben zelf ook een privacy verklaring bij Dolinda Leliveld Uitvaartbegeleiding & Advies getekend. Daarnaast bijvoorbeeld als op grond van de wet politie, justitie, toezichthouders of de belastingdienst daarom verzoekt en de gegevens bij mij opvraagt. Dolinda Leliveld Uitvaartbegeleiding & Advies deelt alleen dan informatie, evaluaties en/of beelden van de uitvaart van de overledene of van de nabestaanden op sociaal media, magazine, krant en website, als hier door jou uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor gegeven is.

Hoe gaat Dolinda Leliveld Uitvaarbegeleiding & Advies met mijn persoonsgegevens om?

Dolinda Leliveld Uitvaartbegeleiding & Advies gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de persoonsgegevens die mij toevertrouwd zijn. Die gegevens worden alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden, waarvoor door jou ook getekend is. Alle persoonsgegevens worden vastgelegd in een persoonlijk dossier en deze is ter inzage bij op kantoor. Buiten Dolinda Leliveld zelf, de samenwerkende en vervangende uitvaartondernemers en nabestaanden is niemand bevoegd tot inzage in dossiers.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

Wil je weten welke persoonsgegevens ik over je heb vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht van inzage’. Wil je je gegevens wijzigen en zo gebruik maken van je ‘Recht op correctie’? Voor wijzigingen of inzage neem dan contact met mij op via telefoon: 06 - 244 77 012 of e-mail dolinda@dolindaleliveld.nl Aanvragen voor de verwerking dien je altijd per e-mail door te geven om ook daarin de privacy te waarborgen. Ik zorg ervoor dat wijzigingen, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na dagtekening worden verwerkt.

Over dit privacy statement

Dit is het Privacy Statement van Dolinda Leliveld Uitvaartbegeleiding & Advies uitgewerkt aan de hand van de regelgeving (AVG) . Aangezien deze regelgeving kan veranderen, behoud ik mij het recht voor om dit Privacy statement aan te passen. Deze versie is gemaakt in juli 2019.

Meer vragen over privacy?

Heb je na het lezen van dit Privacy Statement en de al eerder gegeven antwoorden nog vragen over hoe ik je persoonsgegevens gebruik? Neem dan contact met mij op via dolinda@dolindaleliveld.nl.

Ik help je graag verder.

Dolinda Leliveld
Uitvaartbegeleiding & Advies

De Hoeven 35
6652 BG DRUTEN
T : 06 - 244 77 012 (24 uur)
M : dolinda@dolindaleliveld.nl
W : www.dolindaleliveld.nl
KvK : 50383078

Scroll To Top